Вершаформы - вершы, злучаныя з графічнай формай, праз імправізацыю і камбінацыю каліграфічных, артыстычных і эмацыйных тэхнік.

Вершаформы часта з'яўляюцца на аб'ёмных аб'ектах, часта знойдзеных у горадзе.

Відэа і праекцыі часта надаюць тэксту дадатковае вымярэнне.

Студыя пэўнай формы, штодзённыя практыкаванні, якія ўключаюць у сябе адзін і той жа фармат паперыі інструмент пісання, і дапамагаюць засяродзіцца на адрозных дэталях.

З 2018 году вершаформы прайшлі праз шмат этапаў і фарматаў, і зараз вельмі разнастайныя. Але ўсе яны ствараюцца аднолькавым працэсам, з дадаткам эксперыменту і цікаўнасці.